Τι θα κερδίσω συμμετέχοντας:

Θα είστε σε θέση να παρέχετε βοήθεια σε κάποιον ή κάποιους που βρίσκονται σε ψυχολογική κρίση! 


1. Θα γνωρίζετε πως προσφέρουμε Ψ.Π.Βοήθειες, πότε τις προσφέρουμε, σε ποιον τις προσφέρουμε. Τέλος πως ξεκινάμε.

2. Τι λέμε, τι δεν λέμε. Τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Τι μπορεί να πάει λάθος. Τι είναι οι Ψ.Π.Β και τι δεν είναι. 

3. Ποιος μπορεί να παρέχει Ψ.Π.Βοήθειες και ποιος δεν μπορεί. Πρέπει πάντα να παρέχουμε Ψ.Π.Β; 

4. Που προσφέρουμε Ψ.Π.Βοήθειες. 

5. Ποια είναι η ψυχολογική διάσταση των κρίσεων ή/και καταστροφών; Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις.

6. Τι συμπεριφορικά σημάδια μπορεί να παρουσιάσει κάποιος ( και ο εαυτός μας ή συνάδελφος μας ) σε μία κρίση.

7. Πως φροντίζουμε τον εαυτό μας σε μία επιχείριση ή αποστολή ή κάποιο συμβάν στο οποίο βοηθάμε.

8. Ποια είναι η σωστή γλώσσα του σώματος.

9. Θα έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση σχετικά με το να βοηθήσω κάποιον.

10. Θα μπορώ να αποφύγω σοβαρά και κάποιες φορές επιβλαβή λάθη κατά τη διάρκεια της παροχής βοήθειας.

11. Θα μπορώ να λειτουργώ στο πεδίο/ συμβάν με ασφάλεια.

12. Θα μπορώ να αναγνωρίσω πότε κάποιος χρειάζεται πιο εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.

13. Θα κερδίσω γνώσεις και δεξιότητες που μπορώ να χρησιμοποιήσω και στη ζωή μου!


Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!