ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ:

 
 

Οι εκπαιδέυσεις συνήθως πραγματοποιούνται μετά από σχετικό αίτημα από κάποιον ενδιαφερόμενο φορέα, όπως π.χ μία Διασωστική ομάδα ή μία κρατική υπηρεσία. Στην περίπτωση των εκπαιδέυσεων στις Ψ.Π.Βοήθειες σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνήθως οι εκπαιδέυσεις πραγματοποιούνται σε χώρο του φορέα, οπουδήποτε σε Ελλάδα και Κύπρο και τα έξοδα ταξιδιού του εκπαιδευτή καλύπτονται από τον φορέα. Εναλλακτικά, οι εκπαιδέυσεις γίνονται μέσω διαδικτύου, (με μικρότερο κόστος) αλλά λόγω της έντονης διαδραστικότητας και της γενικής φύσης των εκπαιδέυσεων, συνιστάται η εκ διά ζώσης εκπαίδευση. 

Μπορείτε εάν δεν ανήκετε σε κάποιον φορέα να δηλώσετε ενδιαφέρον μέσω τηλεφώνου ή email και να ενταχθείτε σε μία εκπαίδευση που θα γίνει κοντά σας.

Για τις εκπαιδέυσεις στις Γενικές Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες, μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον και να ενημερωθείτε για την επόμενη διαθέσιμη εκπαίδευση.

Τα στοιχεία που θα χρειαστούν είναι το ονοματεπώνυμο σας και κάποιες απαντήσεις σε λίγες ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να προσαρμόσει καλύτερα με την εκάστοτε ομάδα συμμετεχόντων. 

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!