Οι εκπαιδεύσεις:


 

Οι Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες ( από εδώ και στο εξής "Ψ.Π.Β") είναι μία επιστημονική μέθοδος, μέσω της οποίας προσφέρουμε ψυχολογική και πρακτική βοήθεια σε ανθρώπους μετά από κάποια μορφή κρίσης ή κατά τη διάρκεια της. Η κρίση αυτή μπορεί να είναι γενικευμένη όπως ένας μεγάλος σεισμός ή μία μεγάλη πυρκαγιά ή όχι γενικευμένη όπως ένα ατύχημα ή...

Οι εκπαιδεύσεις σας μαθαίνουν δεξιότητες αλλά και γνώση ώστε να είστε σε θέση να βοηθήσετε κάποιον που βρίσκεται σε ψυχολογικά άσχημη κατάσταση ή αναπτύσσει πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!